Gokschadeclaims voor belastingen

By Publisher

Wanneer men een brief heeft ontvangen dient de aangifte voor de uiterste inleverdatum bij de belastingdienst binnen te zijn. De uiterste inleverdatum staat vermeld op deze brief, meestal is dit 1 april. Lukt het niet om voor deze datum aangifte te doen, dan kan men uitstel aanvragen. Men kan digitaal of telefonisch uitstel aanvragen.

Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen. Uw aangifte kan nog na de betaling of terugbetaling van de belasting worden gecontroleerd . Uw aangifte kan gecontroleerd worden gedurende een onderzoekstermijn die begint te lopen op 1 januari van het aanslagjaar. Voorbeeld: voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020), ligt het begin van de termijn op 1 januari 2021. Kies je voor een maximumbedrag van 990 euro, dan geniet je 30% belastingvoordeel. Je kunt dus tot 297 euro terugkrijgen via je belastingen. Je kunt ook kiezen voor 1.270 euro als fiscaal maximum. Dan geniet je 25% belastingvermindering: of tot 317,5 euro. Kies je voor het hogere bedrag? Laat dat dan expliciet aan je bank weten. Progressiviteit van de belasting. Als uw inkomen hoger is dan het belastingvrij minimum, is het belastbaar. Naarmate u meer verdient, komt u in een hoger belastingtarief terecht. De percentages stijgen per inkomensschijf. Dat noemt men de 'progressiviteit van de belasting'. Er zijn verscheidene inkomensschijven en dus ook verscheidene Hieronder vindt u de bedragen voor het aanslagjaar 2021, dat wil dus zeggen voor uw inkomsten van het jaar 2020. De aanslagvoeten en de belastingschijven Het belastingbarema voor de personenbelasting telt 4 tarieven.

Voor de aanvraag van een "ontheffing van ambtswege" heeft u 5 jaar de tijd, te tellen vanaf 1 januari van het aanslagjaar (bv. voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) start de termijn op 1/1/2021 en loopt hij tot 31/12/2025). Ook tijdens deze procedure kunt u om bemiddeling vragen van de Fiscale Bemiddelingsdienst.

De belasting van niet-inwoners. Particulieren en zelfstandigen die niet in België wonen en/of hun ‘zetel van fortuin’ in het buitenland hebben, moeten toch belastingen betalen als hun inkomsten van Belgische oorsprong zijn. Dit geldt ook voor vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen. De rechtspersonenbelasting (1) Indien een voorziening zou worden aangelegd voor belastingen op de winst van het boekjaar zou te dien einde een rekening 6703 «Gevormde fiscale voorziening» aan het algemeen rekeningenstelsel kunnen worden toegevoegd. 2. aanwending van de voorziening a) Gegeven: Uiteindelijk is een belastingsupplement van 83 000 F verschuldigd. Boeking.

1 een belasting voor het daadwerkelijke parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen 2 en een belasting voor een vergunning om te parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen. Artikel 225, 234 en 235 van de Gemeentewet en het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen bieden de wettelijke verankering voor de heffing van de parkeerbelasting.

Dat geldt niet voor de verdeling van de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten tussen u en uw fiscale partner. Die kunt u alleen nog aanpassen binnen 6 weken ná de datum van uw definitieve aanslag. Daarna wordt uw verzoek afgewezen. U bent op zoek naar gedetailleerde informatie over de fiscaliteit? Raadpleeg in dat geval het fiscaal memento. Zonder in te gaan op de bijzondere regelingen behandelt het memento op een complexe en gedetailleerde manier de volgende elementen: personenbelasting (PB) vennootschapsbelasting (Ven.B) rechtspersonenbelasting (RPB) btw registratierechten successierechten

Veelgestelde vragen - FAQ. belastingen.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Veelgestelde vragen - FAQ. belastingen.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Dit is uw spaargeld bij de bank, maar ook beleggingen in de vorm van aandelen of obligaties. Over de eerste 50.000 euro betaalt u geen belasting. Voor echtparen geldt het dubbele: 100.000 euro. Boven dit bedrag gaat men er vanuit dat u een bepaald percentage aan ‘rendement’ ontvangt. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar de afdeling Belastingen. Dwangsom. De afdeling Belastingen heeft vervolgens 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Doet zij dit niet, dan hebt u recht op een vergoeding (dwangsom). Lees verder voor meer informatie over de wet dwangsom. Kijk ook rijksoverheid.nl/bezwaar en beroep.

U bent op zoek naar gedetailleerde informatie over de fiscaliteit? Raadpleeg in dat geval het fiscaal memento. Zonder in te gaan op de bijzondere regelingen behandelt het memento op een complexe en gedetailleerde manier de volgende elementen: personenbelasting (PB) vennootschapsbelasting (Ven.B) rechtspersonenbelasting (RPB) btw registratierechten successierechten

Waar bent u naar op zoek? Waar bent u naar op zoek? Waar bent u naar op zoek? Waar bent u naar op zoek? Inloggen Per categorie hebben wij op een rij gezet welke gegevens nodig zijn om uw aangifte inkomstenbelasting 2020 in te kunnen vullen. Lees verder. Voor de aanvraag van een "ontheffing van ambtswege" heeft u 5 jaar de tijd, te tellen vanaf 1 januari van het aanslagjaar (bv. voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) start de termijn op 1/1/2021 en loopt hij tot 31/12/2025). Ook tijdens deze procedure kunt u om bemiddeling vragen van de Fiscale Bemiddelingsdienst. Stel, je hebt €50.000 en koopt voor €30.000 aandelen Philips. Deze aandelen nemen 10% in waarde toe en zijn nu dus €33.000 waard. Je totale vermogen bedraagt dan €53.000. Over €20.000 hoef je geen belasting te betalen waardoor je over €33.000 belastingen betaalt; in totaal dus 1,2% over €33.000 wat neerkomt op €396. Van inkomstenbelasting tot omzetbelasting (btw-aangifte) en van btw-tarieven tot loonheffingen: als het om de fiscus gaat, zijn er verschillende belastingen waarmee je als ondernemer op zakelijk en persoonlijk gebied te maken kunt krijgen. Op deze pagina's vind je informatie en artikelen over de voornaamste belastingen waarmee veruit de meeste ondernemers rekening moeten Uitgaven voor het levensonderhoud van een ex-echtgenoot, ex-echtgenote of kinderen (alimentatieverplichtingen), mits deze uitgaven ook daadwerkelijk worden gedaan. De kosten die samenhangen met het hebben van kostgangers, tot een maximum van € 10,35 per dag.